Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa thẻ mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang dọc P2

Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa thẻ mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang dọc

Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc 2

Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa thẻ mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang dọc
Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa thẻ mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang dọc

Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc Bao đeo thẻ bao đựng thẻ bao chứa  thẻ  mica nhựa pvc hay pu kiểu ngang  dọc

Baodeothe.net  hân hạnh  giải  đáp các thắc mắc như sau :

kích thước thẻ đeo ban tổ chức : nhiều size nhưng phổ  biến nhất là  9×12  ,

hay 7 x11cm

kích thước bao đựng thẻ : tính  bằng  kích  thước lọt  lòng , chúng  tôi  có  các  kích  thước

chuẩn sau : 54x86cm ,đây là  chuẩn cho thẻ  atm ,thẻ  nhân viên , thẻ  thang  máy , thẻ  giữ xe

 , thẻ  vip .Ngoài  ra  Baodeothe.net  còn các kích  thước  khác  như : 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

( loại  to) .

kích thước thẻ nhân viên đứng :  kích  thước  chuẩn sau : 54x86cm

mẫu thẻ đeo ban tổ chức : 

kích thước thẻ đeo hội nghị  :  54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm .Ngoài  ra  có Thẻ nhựa sự kiện

hội nghị cao cấp 9x13cm mẫu thẻ ban tổ chức  có nhiều  hình  dạng  khác nhau tuy nhiên thường

size  chữ  nhật 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm 

kích thước thẻ đeo dọc 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

bao đeo thẻ dọc :   chất liệu nhựa  , mica  da pu ,Nhựa dẻo   dày  và  mỏng  , Mica  trong  suốt

hay mica  đục , da pu loại  thường  hay cao cấp , bao thẻ  ngang  hay dọc  , 1  mặt  hay 2 mặt

 , màu  trong suốt  hay màu  theo yêu cầu  .

You May Also Like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *